jih-sportovnistavby.cz > Stavební realizace > Vzorové konstrukce sportovišť

Technické předpisy pro výstavbu podkladních vrstev

Pro vodopropustné povrchy

 • CONIPUR SP
 • CONIPUR 2S
 • CONIPUR EPDM
 • umělé trávníky

 tp01.jpg

 1. Umělý vodopropustný povrch  tl. 8 - 52 mm
 2. Vrchní živičná stmelená konstrukční vrstva, vodou propustná (míchaný asfaltový makadam 2/5 nebo 2/8) v mocnosti nejméně 30 mm (cca 70 kg/m2) položený za tepla finišerem a zhutněný. Stupeň zhutnění je cca 95%, spád 0,6 - 1,0%, rovinatost max.4 mm pod 4 m latí.
  Spodní živičná stmelená konstrukční vrstva, vodou propustná (míchaný asfaltový makadam 2/11 nebo 2/16) v mocnosti nejméně 50 mm (cca 120 kg/m2) položený za tepla finišerem a zhutněný. Stupeň zhutnění 95%, spád 0,6 - 1,0%, rovinatost max.8 mm pod 4 m latí.
 3. Nestmelená konstrukční vrstva ze stavebních hmot s plochou křivkou zrnitosti, např. drcené kamenivo zrnitosti 4/63 nebo 0/63 (obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5%, d < 0,063 mm max 8%). Mocnost vrstvy min. 150 mm ve zhutněném stavu. Odchylka od jmenovité výšky max. 15 mm, sklon 0,6 – 1,0%, rovinatost max.15 mm pod 4 m latí.
 4. Filtrační vrstva z nenamrzavého materiálu (obsah jemných částic zrnitosti d < 0,02 mm max. 5%, zrnitosti d < 0,063 mm max. 8%). Mocnost vrstvy ve zhutněném stavu min 6 cm. Odchylka od jmenovité výšky vrstvy max. 20 mm, sklon 0,6 – 1,0%, rovinatost 20 mm pod 4 m latí.
 5. Zemní pláň upravená tak aby odpovídala předpokládanému sklonu povrchu se spádem od 0,6 do 1,0%. Spád nesmí přesáhnou délky 40 m. Zemní pláň se nesmí v žádném případě odchýlit od jmenovité výšky  celkové mocnosti konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí být zhutněná, povrchově upravená tak, že je zaručeno její bezvadné odvodnění.
 6. Drenážní systém provedený z drenážních trubek v hloubce 800 - 1000 mm ve spádu 0,8 - 1,0% zaústěný do stávající kanalizace nebo drenážních jam. Trubky uloženy do pískového lože a obsypány propustným materiálem.

 

Pro vodonepropustné povrchy

 • CONIPUR SW
 • CONIPUR M
 • TENNISLIFE

 tp02.jpg

 1. Umělý vodonepropustný povrch  tl. 5 - 20 mm
 2. Vrchní živičná stmelená konstrukční vrstva, vodou nepropustná (míchaný asfaltový makadam 2/5 nebo 2/8) v mocnosti nejméně 30 mm (cca 70 kg/m2) položený za tepla finišerem a zhutněný. Stupeň zhutnění je cca 95%, spád 0,6 - 1,0%, rovinatost max.4 mm pod 4 m latí.
  Spodní živičná stmelená konstrukční vrstva, vodou nepropustná (míchaný asfaltový makadam 2/11 nebo 2/16) v mocnosti nejméně 50 mm (cca 120 kg/m2) položený za tepla finišerem a zhutněný. Stupeň zhutnění 95%, spád 0,6 - 1,0%, rovinatost max.8 mm pod 4 m latí.
 3. Nestmelená konstrukční vrstva ze stavebních hmot s plochou křivkou zrnitosti, např. drcené kamenivo zrnitosti 4/63 nebo 0/63 (obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5%, d < 0,063 mm max.8% ). Mocnost vrstvy min. 150 mm ve zhutněném stavu. Odchylka od jmenovité výšky           max.15 mm, sklon 0,6 – 1,0%, rovinatost max.15 mm pod 4 m latí.
 4. Filtrační vrstva z nenamrzavého materiálu (obsah jemných částic zrnitosti d < 0,02 mm max.5%, zrnitosti d < 0,063 mm max. 8%). Mocnost vrstvy ve zhutněném stavu min.6 cm. Odchylka   od jmenovité výšky vrstvy max.20 mm, sklon 0,6 - 1%, rovinatost 20 mm pod 4 m latí.
 5. Zemní pláň upravená tak aby odpovídala předpokládanému sklonu povrchu se spádem  od 0,6 do 1,0%. Spád nesmí přesáhnou délky 40 m. Zemní pláň se nesmí v žádném případě odchýlit od jmenovité výšky  celkové mocnosti konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí být zhutněná, povrchově upravená tak, že je zaručeno její bezvadné odvodnění.

 

Pro vodopropustné povrchy

 • umělé trávníky

 tp03.jpg

 1. Umělý vodopropustný povrch  tl. 10 - 52 mm
 2. Vrchní nestmelená konstrukční vrstva z jemné štěrkové drti - lomového prachu zrnitosti 0/4 mm. Mocnost vrstvy min.30 mm ve zhutnělém stavu. Pro zvýšení pevnosti možno přimísit cement.
 3. Nestmelená konstrukční vrstva ze stavebních hmot s plochou křivkou zrnitosti, např. drcené kamenivo zrnitosti 4/63 nebo 0/63 (obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5%, d < 0,063 mm max 8%). Mocnost vrstvy min. 200 mm ve zhutněném stavu. Odchylka od jmenovité výšky max. 15 mm, sklon 0,6 – 1,0%, rovinatost max.15 mm pod 4 m latí.
 4. Filtrační vrstva z nenamrzavého materiálu (obsah jemných částic zrnitosti d < 0,02 mm max.5%, zrnitosti d < 0,063 mm max.8%). Mocnost vrstvy ve zhutněném stavu min.6 cm. Odchylka od jmenovité výšky vrstvy max. 20 mm, sklon 0,6 – 1,0%, rovinatost 20 mm pod 4 m latí.
 5. Zemní pláň upravená tak aby odpovídala předpokládanému sklonu povrchu se spádem od 0,6 do 1,0%. Spád nesmí přesáhnou délky 40 m. Zemní pláň se nesmí v žádném případě odchýlit od jmenovité výšky  celkové mocnosti konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí být zhutněná, povrchově upravená tak, že je zaručeno její bezvadné odvodnění.
 6. Drenážní systém provedený z drenážních trubek v hloubce 800 - 1000 mm ve spádu 0,8 - 1,0% zaústěný do stávající kanalizace nebo drenážních jam. Trubky uloženy do pískového lože a obsypány propustným materiálem.

 

Pro beach-voleyballové kurty

tp04.jpg

 

 1. Propíraný jemný křemičitý písek - zrnitosti 1/4 mm, volně ložený. Mocnost vrstvy písku je  cca 300 mm.
 2. Geotextilie
 3. Zemní pláň - upravená tak aby odpovídala předpokládanému sklonu povrchu se spádem od 0,6 do 1,0%. Spád nesmí přesáhnou délky 40 m. Zemní pláň se nesmí v žádném případě odchýlit od jmenovité výšky  celkové mocnosti konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí být zhutněná, povrchově upravená tak, že je zaručeno její bezvadné odvodnění.
Loading...

Stavební realizace

 • Vzorové konstrukce sportovišť

Kalkulace zdarma

Vyplňte tento formulář a my Vám zdarma připravíme nabídku.

Kontaktní údaje
* - povinné údaje